Vorig weekend zijn wereldleiders in New York samengekomen om de nieuwe ontwikkelingsagenda vast te stellen over armoede, ongelijkheid en klimaatverandering voor de komende 15 jaar. Deze doelen vervangen de Millenniumdoelen die in 2000 zijn vastgesteld en dit jaar afliepen.

Sustainable Development Goals

De nieuwe werelddoelen voor duurzame ontwikkeling

De nieuwe doelen die eind september zijn vastgesteld zijn breder dan de oude Millenniumdoelen. Niet alleen is er nu aandacht voor sociale ontwikkeling (onderwijs, gezondheidszorg etc.), maar ook voor duurzame en economische ontwikkeling, voor mensenrechten en vrede en veiligheid. Bovendien gaan ze voor alle landen gelden. De nieuwe doelen zijn:

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
 6. Schoon water en sanitair voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Klimaatverandering tegengaan
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Water blijkt hierin een belangrijk thema. Natuurlijk gaan doelen 6 en 14 over water, maar ook voor het behalen van doelen 2, 11, 12, 13, 14 en 15 is slim waterbeheer nodig.

Bron: oneworld.nl