Op 1 februari 2022 start de inschrijving om met een of meer schoolklassen mee te doen met het nationale wateronderzoek “Watermonsters 2022”. Dit wateronderzoek loopt van 19 mei tot het eind van het schooljaar.

Praktijkles waterkwaliteit met meetkit

Voor een beperkte groep basisscholen is er een praktijkles met meetkit beschikbaar, die gericht is op groep 6, 7 en 8. Deze les wordt ontwikkeld in samenwerking met IVN.

Via de les kunnen leerlingen buiten bij een water kennis opdoen over waterkwaliteit en biodiversiteit. Verder leren ze vaardigheden die horen bij het meten van de waterkwaliteit en worden ze zich bewust van het belang hiervan. Zo meten ze de diepte en doorzicht, en inventariseren ze de aanwezige waterdieren en het zwerfafval. De meetkit bevat reageerbuisjes voor een watermonster voor een nitraat- en fosfaatmeting, een pipet en zoekkaarten voor waterdiertjes.

Waterkwaliteitsdiploma

Met alle gegevens die we ontvangen kunnen we de waterkwaliteit van onze kleine wateren in kaart brengen. Na het online insturen van de resultaten krijgt elke deelnemende klas een waterkwaliteitsdiploma met daarin de eigen meetresultaten.

Aanmelden

Na aanmelding ontvang je in april de praktijkles watermonsters 2022 met verdere uitleg over de inhoud en de voorbereiding van de les. Meld je hier aan.