Het Drents Overijsselse Delta waterschap kampte met een probleem, namelijk met ophoping van drijfvuil voor gemalen. 

Wat doen gemalen?

De bewoonbaarheid en de leefbaarheid van Nederland wordt in grote mate bepaald door de bescherming van duinen en dijken en waterbeheersing. Dit enerzijds om de gevaren van hoog water tegen te gaan en anderzijds om het land achter de dijken droog te houden. Een groot deel van Nederland ligt onder het zeeniveau. Het afvoeren van water is daarbij van levensbelang. Naast het op natuurlijke wijze afvoeren van overtollig water zijn sinds de vroege Middeleeuwen bemaling en gemalen onmisbaar. 

Het doel van een gemaal is het verplaatsen van water van lager naar hoger gelegen gebieden. In Nederland kunnen we twee soorten gemalen onderscheiden: het polder- en het boezemgemaal. De benaming wordt bepaald door het gebied waarvoor dat gemaal in het peilbeheer voorziet. Een poldergemaal loost bijna altijd op een boezem, of op een rivier of kanaal. Een boezemgemaal loost op een rivier, kanaal of op zee.

Drijfvuil in gemalen

Het is de bedoeling dat de verplaatsing van water soepel verloopt. Dit kan alleen als het water goed kan doorstromen. Om de pompen in de gemalen te beschermen, ligt er voor ieder gemaal een zogeheten krooshek. Dit hek houdt afval tegen, zoals bladeren, takken en waterplanten.  Wanneer er drijfvuil in de gemalen komt, moet dit vooralsnog met de hand worden verwijderd, volgens waterschapsbestuurder Herman Odink. Het handmatig verwijderen is een tijdrovende klus. Daardoor is dit probleem bij het onderwijs neergelegd. 

Oplossing tegen drijfvuil

Studenten van het Christelijke Scholengemeenschap Dingstede uit Meppel bedachten een oplossing om drijfvuil dat zich ophoopt voor gemalen makkelijk te kunnen verwijderen. Het viertal Technasium-studenten hebben hiervoor een geautomatiseerd systeem bedacht waardoor het handmatig verwijderen van drijfvuil verleden tijd is. Bekijk hier het 3D prototype van het automatische krooshekreiniger.

Samenwerken met studenten

De toekomst van ons water ligt in de handen van de nieuwe generatie. Daarom is het hartstikke mooi dan WDODelta dit ondersteunt en vaker samen met onderwijsinstellingen werkt. Dit stimuleert jongeren om bezig te gaan met het klimaat en de urgente vraagstukken die daar bij komen kijken. Water heeft een belangrijke rol in de klimaatcrisis en wordt met de dag urgenter om onder de aandacht te brengen. 

Wil jij ook jongeren stimuleren om bezig te gaan met water? Bekijk dan ons educatieve aanbod of boek een waterprofessional voor een verrijkende  gastles over de urgentie van schoon en veilig water. Bekijk hier hoe je een gastspreker kan boeken!