• Provincie: Heel Nederland
  • Voortgezet onderwijs: Vmbo 1, Vmbo 2, Havo 1, Havo 2, Havo 3, Vwo 1, Vwo 2, Vwo 3

WaterWise is een digitale lesmodule over veilig, voldoende en schoon water voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De thema's veilig, voldoende en schoon water vormen het hart van de digitale lesmodule WaterWise. De website bevat filmpjes, games en andere interactieve elementen. De verwerking vindt zowel online, via werkbladen en praktische opdrachten plaats. Op WaterWise ontdekken leerlingen alles over waterbeheer in hun buurt en de rol van de waterschappen. Van de gevolgen van zeespiegelstijging voor ons laaggelegen land, tot de zorg voor schoon en voldoende water. De inhoud sluit aan bij de kerndoelen voor aardrijkskunde.

Doelgroep

De module is geschikt voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo en havo/vwo.

Bekijk de lesmodule

Kijk op: www.waterschappen.nl/educatie