Inspiratiekaarten KlimaatadaptatieOnze jeugd beter voorbereid op een toekomst met extremer weer.

Het klimaat verandert; we hebben vaker te maken met extremer weer. Het is nodig om ons voor te bereiden en aan te passen op meer hitte, droogte, wateroverlast door hevige regenbuien en kans op overstromingen. Dit wordt klimaatadaptatie genoemd. Het is goed dat middelbare scholieren nu al leren wat dit is, waarom we er iets mee moeten én vooral hoe we samen onze omgeving veilig en leefbaar houden. De jeugd heeft tenslotte de toekomst. Des te mooier dat per 31 maart 2022 inspiratie voor het voortgezet onderwijs geboden wordt over dit onderwerp.

Voor docenten in het voortgezet onderwijs zijn per 31 maart 2022 online Inspiratiekaarten over klimaatadaptatie beschikbaar. Deze Inspiratiekaarten bieden inspiratie en handvatten om deze thema’s op te nemen in bestaande lessen. De kaarten zijn geen kant-en-klare lespakketten, maar geven een uitgebreid overzicht van actualiteiten, bronnen, lesideeën en interessante artikelen op internet over klimaatadaptatie. Op deze manier kan de docent zelf de lessen op maat samen stellen en geschikt maken voor de leerlingen van de school.

Van en voor docenten

Een docentenpanel was betrokken bij de totstandkoming van de kaarten. Er zijn vier Inspiratiekaarten: wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Elke Inspiratiekaart bevat lesideeën voor de vakken Aardrijkskunde, Maatschappijleer, Biologie, Nederlands/Engels, Natuurkunde/Scheikunde/Wiskunde en Kunst.

Kennis en actie

Het doel van de kaarten is ervoor te zorgen dat onze jeugd meer kennis ontwikkeld: over de gevolgen van klimaatverandering, wat dit betekent en vooral wat kunnen we doen.
Deze Inspiratiekaarten bouwen voort op een eerder ontwikkeld lespakket van Amsterdam Rainproof over het thema wateroverlast. De kaarten zijn ontwikkeld door het Amsterdams Natuur en MilieuEducatie Centrum (ANMEC), Stichting Leren voor Morgen en SME in opdracht van de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Download de Inspiratiekaarten

Educatief aanbod