• Provincie: Heel Nederland
  • Basisonderwijs: Groep 7, Groep 8
  • Voortgezet onderwijs: Vmbo 1, Vmbo 2, Vmbo 3, Havo 1, Havo 2, Havo 3, Vwo 1, Vwo 2, Vwo 3

Tijdens de GeoWeek kunnen schoolklassen op expeditie bij een bedrijf dat werkzaam is in de geosector, of komen geoprofessionals in de klas. Zo kunnen leerlingen ontdekken wat de toekomstmogelijkheden binnen deze sector zijn. 

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) heeft samen met een vijftigtal organisaties de GeoWeek opgezet. Doel is om leerlingen te laten zien wat de beroepsperspectieven zijn met aardrijkskunde. Bij veel verschillende bedrijven zijn geografen werkzaam. Tijdens veldwerk kunnen leerlingen bijvoorbeeld grondboringen verrichten, zien hoe water wordt gezuiverd, ontdekken wanneer dijken stevig en hooggenoeg zijn en zelf werken met technieken als GIS. 

Doelgroep

GeoWeek wordt georganiseerd voor leerlingen van 10-15 jaar (groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs).

Deelnemen

Deelname aan een expeditie tijdens de GeoWeek is gratis. Meer informatie, zoals een overzicht van de expedities, op vind je op geoweek.nl.