Zijn jullie in de klas bezig met het thema water of klimaatverandering? Dan kan het heel interessant zijn om de Inspiratiekaarten Klimaatadaptatie te bekijken! De Inspiratiekaarten Klimaatadaptatie bieden lesideeën voor de vakken Kunst, Na/Sk/Wi, Maatschappijleer, Biologie, Nederlands/Engels en Aardrijkskunde.

Waarom klimaatadaptatie voor leerlingen?

Het doel van de klimaatinspiratiekaarten is om leerlingen vanuit verschillende invalshoeken naar de gevolgen van klimaatverandering te laten kijken. Zo leren zij het belang van klimaatadaptief handelen en hoe je dit doet. De Inspiratiekaarten zijn gemaakt door SME en ANMEC in opdracht van de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AVG)

Wat is klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie houdt in dat we onze omgeving aanpassen en ons voorbereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat. Voorbeelden van klimaatadaptatie zijn: dijken verstevigen, steden en dorpen voorzien van meer groen. De Inspiratiekaarten Klimaatadaptatie bevatten per vak compacte en direct toepasbare lesideeën die gaan over de 4 subthema’s droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. De inspiratiekaarten bevatten actuele wetenschappelijke bronnen en 100+ handige websitelinks met inspiratie. Om een beeld te krijgen van wat klimaatadaptatie betekent binnen het waterschap, gaan we in gesprek met Peter Smit, Lid van dagelijks bestuur bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Dit moet anders

Toen Peter Smit in zijn buurt in Amsterdam zag dat mensen wel in actie wílden komen om de buurt groener en duurzamer te maken, maar het niet mocht, wist hij: dit moet anders. Om hier invloed op uit te kunnen oefenen verzeilde hij in de gemeentelijke politiek en werd vanuit daar gekozen voor het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Een functie die hij met veel passie vervult.

Waterschap steeds belangrijker

Het waterschap speelt in ons land een belangrijke rol in de voorbereiding op klimaatverandering. Voor Peter is klimaatadaptatie dan ook dagelijkse kost. Hij ziet hoe de afgelopen jaren de rol van het waterschap steeds ingewikkelder is gemaakt door klimaatverandering. Een natte maand zoals we die afgelopen februari hebben gekend en daarop volgend een erg droog voorjaar, brengt dan ook steeds meer zorgen met zich mee. Veel planten kunnen er bijvoorbeeld niet goed tegen om langdurig onderwater te staan en ook kunnen de voedingstoffen die in de grond zitten door het water wegspoelen. Dit heeft gevolgen voor de natuur, landbouw en biodiversiteit.

Anders durven doen

Een paar honderd jaar geleden lag het land nog 6 meter hoger dan de rivier. Dat is nu op veel plekken lager. Het is nodig en belangrijk om over de lange termijn na te denken: iets wat vroeger te weinig werd gedaan. Daardoor hebben we de dijken al keer op keer op moeten hogen. Helaas is dat geen houdbare oplossing volgens Peter Smit: er moeten andere maatregelen genomen worden.

Zorgeloos kunnen blijven leven in dit waterland

Peter Smit ziet het belang in van de klimaatinspiratiekaarten: ‘Ik vind het mooie van de inspiratiekaarten dat ze helpen bij het creëren van bewustwording rondom het weer. Hoe verandert het weer? Hoe beïnvloedt dit onze keuzes? Nu leef je misschien nog zorgeloos in je stad of dorp, maar is dat in 2100 nog steeds zo?’ Hij hoopt dat leerlingen door deze kaarten de diversiteit van klimaatverandering gaan zien en zo misschien wel een studiekeuze gaan maken in de richting van de fascinerende watersector.

Ben je benieuwd naar de inspiratiekaarten Klimaatadaptatie? Hier vind je meer informatie en download je ze helemaal gratis.

Klimaatinspiratiekaarten