Speel de watergame waterschapsverkiezingen met je klas!

Speciaal voor VO-docenten lichten wij een van onze favoriete lessenseries uit. Hier leggen we uit waarom de watergame ons zo aanspreekt. Wie weet doe je deze les wel volgende week met je klas? Geschikt voor maatschappijleer, biologie, aardrijkskunde.

Aanleiding

Waterschappen en de waterschapsverkiezingen zijn vaak geen bekend terrein voor leerlingen. Terwijl de waterschappen enorm belangrijk werk doen. Hoe kun je leerlingen enthousiast maken voor de watersector? Nou, met deze game dus!

Wat houdt de game in?

Het interactieve spel over de waterschapsverkiezingen is gemaakt door de Unie van Waterschappen en ProDemos. De lessenreeks duurt 2:45 uur. Er worden waterschapsverkiezingen gehouden in de klas. Eerst krijgen ze korte uitleg over de begrippen. Daarna vormen leerlingen het bestuur van een waterschap. Ze maken keuzes over waarin ze investeren en waarin niet.

De voordelen
Leerlingen leren rekening te houden met hun achterban en onderhandelen met andere waterschappen om problemen op te lossen. Via het spel gaan leerlingen de gevolgen van de gemaakte keuzes inzien. Denk aan: de veiligheid van dijken, wateroverlast en waterkwaliteit.

Deze game spelen?

Wil je dit lesmateriaal gebruiken met je middelbare schoolklas? Kijk dan hier:  https://watereducatie.nl/educatief-aanbod-zoeken/lesmateriaal/watergame-waterschapsverkiezingen

Gastlessen weer gestart

Naast het educatieve lesmateriaal, worden er ook gastlessen gegeven. We hebben goed nieuws! Vitens geeft weer fysieke gastlessen in de klas. Door corona waren deze gastlessen vaak online via Teams gegeven, maar nu kun je dus weer gewoon elkaar in het echt ontmoeten.

Een gastles biedt leerlingen iets extra’s. Een gastspreker vertelt vanuit zijn of haar praktijkervaring en laat de toepassing zien van bepaalde lesstof die in de les is behandeld. Zij doen dit soms naast hun baan, vaak in eigen tijd en besteden veel tijd en aandacht aan de voorbereiding van hun les. Bijna alle gastsprekers op watereducatie.nl hebben een didactische training gevolgd.

Boek hier een gastles: https://watereducatie.nl/gastlessen/aanmelden-school?view=form

Nieuws