De dreiging van de zee komt en is actueler dan ooit. Als gevolg van de klimaatcrisis nadert de stijging van de zeespiegel. Houden we dit keer wel droge voeten? 

De watersnoodramp

In de nacht van 18 novemeber 1421 brak door een woeste storm de dijken. Dit veroorzaakte één van de ergste overstromingen uit de Nederlandse geschiedenis. Een grote watersnoodramp, waarbij veel mensen stierven en vele dorpen verdronken. Alweer 600 jaar geleden en ver van ons bed, maar de dreiging vanuit de zee nadert door de gevolgen van de klimaatcrisis. Wat zijn de gevolgen en hoe houden we dit keer onze voeten droog?

De gevolgen van klimaatverandering

Milieucentraal.nl benoemde op basis van de rapporten van het IPCC het volgende:

Door de wereldwijde klimaatcrisis heeft Nederland met de volgende problemen te maken:

  • De zeespiegel stijgt.
  • Het weer wordt extremer: meer zware buien, meer hittegolven.
  • Er is meer kans op overstromingen: de rivieren kunnen bij hevige regenval het water niet meer goed afvoeren.
  • Er is meer kans op wateroverlast: de riolering kan dan het vele water niet meer aan.
  • Het wordt natter: in het voorjaar, najaar en de winter valt er meer neerslag.
  • De zomers worden juist droger en heter. Er zijn meer zomerse en tropische dagen. Dit heeft gevolgen voor de natuur, de landbouw en de gezondheid van mensen (hittestress).
  • De winters worden zachter; het zal minder vaak vriezen.
  • De natuur in Nederland verandert: soorten die goed gedijen bij warm weer voelen zich steeds beter thuis in Nederland en kunnen daardoor plaagsoorten worden. 

In Nederland zijn de gevolgen van klimaatverandering waarschijnlijk te beheersen. We kunnen dijken en duinen versterken en langs rivieren opslaggebieden maken voor extra rivierwater. In de documentaire van de NTR wordt dit uitgebreid besproken in een special van 'De kennis van nu'

De dreigende zee

In een special van de programmering van de kennis van nu worden kijkers meegenomen naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen. De hoofdvraag hoe beïnvloeden die ons leven? In de 40 minuten durende documentaire  wordt de urgentie van veilig omgaan met water onder de aandacht gebracht. Door de wereldwijde klimaatcrisis en daarbij de stijging van de zeespiegel, wordt er gekeken hoe wetenschappelijke innovaties zoals dijken in de duinen, kwelderbeheer en De Zandmotor ons moeten behoeden voor de dreigende zee. Benieuwd naar deze special? Kijk deze documentaire in de klas om aandacht te vragen voor veilig omgaan met water:

NTR: De dreigende zee

Lesmateriaal waterveiligheid

Wil jij iets doen met waterveiligheid in de klas? Bekijk dan ons lesmateriaal over waterveiligheid en ga hier mee aan de slag!

Op onze website kan je alles vinden over het onderwerp water. Daarvoor bieden we leerkrachten en docenten een selectie van het beste educatieve aanbod over water. Watereducatie.nl brengt het aanbod dat er vanuit de watersector is binnen in het klaslokaal. Denk bijvoorbeeld aan lesmaterialen, projecten, filmpjes en excursies. Het aanbod draagt niet alleen bij aan een groter waterbewustzijn, maar ook aan talentontwikkeling en beroepsoriëntatie.

Educatief aanbod

Nieuws